PRIVACYWET: HOE OM TE GAAN MET KLANTGEGEVENS?

De nieuwe privacywet heeft ook voor de kinderopvang grote gevolgen. In dit artikel gaat Mieke Dijkman in op de vraag hoe het zit met de privacy van de gegevens van ouders en kinderen, en hoe een kinderopvangorganisatie die mag vastleggen.

Privacywet: hoe om te gaan met klantgegevens?

“Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2018, nr 3, www.kinderopvangtotaal.nl

AVG EN M&A: DE INVLOED VAN PRIVACYREGELGEVING OP DE OVERNAMEPRAKTIJK | Valegis Advocaten