Privacy en huur

Woningcorporaties en andere verhuurders verwerken  veel informatie over hun huurders, denk bijvoorbeeld aan de naam en adres van de huurder, het telefoonnummer en mogelijk ook inkomensgegevens indien het om een sociale huur gaat. Dit brengt de nodige verplichtingen met zich mee onder de privacywetgeving.

Voorafgaand aan elke verwerking, dus bijvoorbeeld bij het opvragen, opslaan, wijzigen of delen van de gegevens, zal de verhuurder zich moeten afvragen of er een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel is om de persoonsgegevens op te slaan. Een voorbeeld van een gerechtvaardigd doel is het verzamelen van gegevens zodat de huurovereenkomst uitgevoerd kan worden. Daarnaast moet de gegevensverwerking noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. De naam en adresgegevens van de huurder hebt u nodig voor de uitvoering van de huurovereenkomst, maar hebt u ook het e-mailadres  van de huurder nodig indien alle correspondentie altijd per post gaat? Tenslotte hebt u een bepaalde grondslag nodig om de gegevens te verwerken.  Mogelijk relevante grondslagen zijn toestemming van de huurder, uitvoering van de (huur)overeenkomst, naleving van een wettelijke plicht en het gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

Nadat u zich ervan hebt vergewist dat u een gerechtvaardigd doel en grondslag voor de gegevensverwerking hebt en dat de gegevensverwerking noodzakelijk is, zult u nog geconfronteerd worden met andere verplichtingen. Zo mag u de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, zult u de huurder moeten informeren over de gegevensverwerking en zult u moeten zorgen voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens.

Twijfelt u of een bepaalde verwerking toegestaan is of wilt u meer weten over de verplichtingen die op u als verhuurder rusten? Neem dan contact op met Valegis Advocaten.

Meer informatie

Mocht u twijfels hebben of u in een specifieke situatie gegevens mag delen met derden, neem dan gerust contact op met Valegis Advocaten.