Delen van gegevens met derden

Wanneer een verhuurder vermoedt dat er vanuit het gehuurde strafbare feiten worden gepleegd, bijvoorbeeld hennepteelt, zal de verhuurder derde partijen, zoals de gemeente en politie, willen inschakelen om deze situatie en eventueel daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken. Ook in andere gevallen zal een verhuurder gegevens willen delen, bijvoorbeeld bij overlast door psychisch kwetsbare huurders.

Voor het delen van persoonsgegevens gelden dezelfde eisen als voor andere verwerkingen van persoonsgegevens. Er moet een bepaald doel zijn om de gegevens te delen, er moet een grondslag zijn en het delen van de gegevens moet noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Wanneer de gegevens gedeeld worden om gezamenlijk hennepteelt door huurders tegen te gaan, in principe een gerechtvaardigd doel, zullen enkel gegevens gedeeld kunnen worden die noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. Zo zal het delen van gegevens omtrent de relatie van de huurder niet snel noodzakelijk zijn, terwijl gegevens over de locatie van het gehuurde dat uiteraard wel zijn.

In het geval van hennepteelt zal de politie over het algemeen de verhuurder op de hoogte stellen van het vermoeden dat er in het gehuurde strafbare feiten worden gepleegd. De politie is in principe bevoegd deze gegevens met de verhuurder te delen in het kader van een samenwerkingsverband met deze verhuurder. Ook een verdenking van een strafbaar feit is echter een strafrechtelijk gegeven en  strafrechtelijke gegevens zijn, net als bijvoorbeeld gegevens omtrent de gezondheid, bijzondere persoonsgegevens. Wanneer een verhuurder deze gegevens vervolgens wil delen met andere partijen, bijvoorbeeld andere woningcorporaties, moet de verhuurder hier voorzichtig mee omgaan. Het delen van deze gegevens is namelijk verboden, tenzij strikte voorwaarden in acht worden genomen. Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zullen extra waarborgen genomen moeten worden en moet vooraf een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen ook extra waarborgen genomen moeten worden, maar zal een melding vooraf niet langer vereist zijn. De uitvoeringswet AVG is nog niet vastgesteld en er is nog discussie of in plaats van de melding voorafgaande toestemming vereist is of dat een zogenoemde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (een verzwaarde documentatieplicht) nodig zal zijn. In elk geval zal de verhuurder extra stappen moeten nemen voordat strafrechtelijke gegevens gedeeld kunnen worden.

Kortom, het delen van persoonsgegevens met derden is mogelijk, maar enkel wanneer de privacywetgeving in acht wordt genomen. Bij het delen van bijzondere persoonsgegevens is extra voorzichtigheid geboden.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons privacyrechtteam is u graag van dienst.