Verwerking van persoonsgegevens bij ziekte

Als werkgever hebt u ongetwijfeld regelmatig te maken met zieke of anderszins arbeidsongeschikte werknemers. Maar hoe gaat u daar in het kader van de verwerking van persoonsgegevens eigenlijk mee om?

U mag niet zomaar alle gegevens met betrekking tot de ziekte van de betreffende werknemer verwerken: alleen de gegevens die noodzakelijk zijn mogen verwerkt worden. Als werkgever moet u kunnen beoordelen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling en moet u de werknemer begeleiden in het re-integratie traject. Medische gegevens hebt u daarvoor niet nodig en die gegevens mag u dus ook niet verwerken, zelfs niet als de werknemer uit zichzelf (want u mag dat niet vragen) vertelt wat voor ziekte hij of zij heeft! Alleen de bedrijfsarts mag naar deze gegevens vragen en die gegevens mogen niet met de werkgever worden gedeeld.

Maar welke gegevens mag u dan wel verwerken in het kader van de zieke werknemer? Voor het beoordelen van het recht op loondoorbetaling is het noodzakelijk om te weten dat de werknemer ziek is (maar dus niet welke ziekte het betreft en wat de symptomen zijn) en sinds wanneer dat het geval is.

Eventueel valt uw werknemer onder een zogenoemde vangnetbepaling (bijvoorbeeld bij ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling, of ten gevolge van orgaandonatie), op basis waarvan hij of zij recht heeft op een ziektewetuitkering in plaats van loondoorbetaling. Dat moet u dan natuurlijk ook weten. Welke vangnetbepaling dat precies is, is dan weer niet relevant. Met betrekking tot de begeleiding in het re-integratietraject is het van belang hoe lang het verzuim naar verwachting zal duren, de mate van arbeidsongeschiktheid (het percentage), wat de werknemer niet meer of juist nog wel kan (functionele mogelijkheden) en eventuele adviezen over aanpassing van het werk of de werkplek.

Voor het bovenstaande zijn medische gegevens natuurlijk bijzonder relevant, maar als werkgever hebt u geen toegang tot die gegevens en mag u die gegevens dus niet verwerken. U bent daarvoor afhankelijk van de informatie en adviezen die u van de bedrijfsarts krijgt en moet op diens oordeel vertrouwen.

Meer informatie

Twijfelt u of uw beleid met betrekking tot ziekteverzuim wel voldoet aan de privacywetgeving? Het Privacyrechtteam van Valegis Advocaten staat voor u klaar.