Het monitoren van medewerkers

Soms willen werkgevers hun werknemers monitoren. Dit is niet snel toegestaan want hiervoor moet de werkgever een gerechtvaardigd doel hebben en voorts zal hij de werknemers hierover vooraf moeten informeren. Zoals voor iedere verwerking van persoonsgegevens geldt, zal ook hier echter vooral moeten worden bezien of het doel op een voor de werknemers minder belastende wijze kan worden bereikt. 

Een voorbeeld is het monitoren van het e-mail- en internetgebruik van werknemers. Bij de controle moet de werkgever gebruik maken van middelen die zo min mogelijk inbreuk maken op de privacy van de werknemers. Denk hierbij aan het controleren van algemene data, zoals tijdstip, URL’s, type, frequentie, hoeveelheid etc.

Andere vormen van monitoring zijn bijvoorbeeld controle van (mobiel) telefoongebruik, cameratoezicht, controle van telefoongesprekken en uitlezen van gps-trackingsystemen in (bedrijfs)auto’s. Ook in die gevallen dient de werkgever zich ervan bewust te zijn dat de gegevens die hierdoor worden verkregen persoonsgegevens (kunnen) zijn en dus onder de werking van de AVG en nu nog de Wbp vallen.