Recruitment

Het Facebook-account van een werknemer of sollicitant is openbaar toegankelijk. Dan mag u als werkgever deze informatie toch bekijken en in het personeelsdossier opnemen? Helaas, dat mag niet zomaar.

Ondanks het feit dat de werknemer de informatie zelf online gedeeld heeft, mag de werkgever deze gegevens alleen gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de werkgever een legitieme reden hebben om de persoonsgegevens te bekijken, moet de controle noodzakelijk en relevant zijn en moet de kandidaat of werknemer vooraf geïnformeerd worden dat een controle mogelijk is.

Voorbeelden van legitieme redenen zijn bijvoorbeeld: de werkgever die wil monitoren wat online over het bedrijf gezegd wordt en de financiële instelling die wil controleren of de kandidaat-directeur mogelijk chantabel is. Bij een caissière zal een dergelijke check niet snel noodzakelijk zijn.

Indien de informatie ook op een andere manier verzameld kan worden, die minder inbreuk maakt op de privacyrechten van de werknemer of sollicitant, zal voor deze andere manier gekozen moeten worden.

Of u de gegevens van de werknemer of sollicitant mag controleren hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Alleen onder bepaalde voorwaarden zult u een dergelijke controle mogen uitvoeren.