Privacy & Onderneming

Als ondernemer hebt u, misschien zonder zich daarvan bewust te zijn, dagelijks te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Mogelijk hebt u een klanten- of relatiebestand waarin behalve gegevens over andere ondernemingen, ook gegevens over natuurlijke personen zijn opgenomen. Van uw werknemers verzamelt u uiteraard ook allerlei gegevens, bijvoorbeeld met het oog op de salarisadministratie of de personeelsdossiers.

Het is van groot belang dat de verwerking van al dit soort persoonsgegevens omkleed is met de juiste waarborgen. In de eerste plaats natuurlijk omdat u bij overtreding van de Wbp en straks van de AVG (of in het Engels de GDPR) mogelijk een tik op de vingers of misschien zelfs een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt krijgen, maar ook omdat de maatschappij vandaag de dag steeds alerter is op de bescherming van privacy en het dus tot serieuze reputatieschade zou kunnen lijden als bekend wordt dat uw onderneming de privacyregels aan haar laars lapt. Bovendien kunt u door uw klanten of andere relaties aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zij lijden doordat u de wet niet (goed) naleeft.

Veel grote (internationale) ondernemingen hebben volledige compliance afdelingen die zich richten op het naleven van de relevante (privacy)wetgeving, maar ook kleine en middelgrote bedrijven dienen aandacht te besteden aan de bescherming van persoonsgegevens, zij het wellicht op een andere schaal.

Het privacyrechtteam van Valegis Advocaten adviseert uw onderneming, groot of klein, graag over alle aspecten die kunnen spelen rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons privacyrechtteam is u graag van dienst.