Nieuws

WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN IN WERKING GETREDEN

Zijn knowhow en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie een belangrijk onderdeel van uw business? Dan weet u vast hoe moeilijk maar ook hoe noodzakelijk het is om die informatie te beschermen. In dat kader is er goed nieuws te melden: de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is vorige week door de Eerste Kamer aangenomen en is deze week in […]

PRIVACYWET: HOE OM TE GAAN MET KLANTGEGEVENS?

De nieuwe privacywet heeft ook voor de kinderopvang grote gevolgen. In dit artikel gaat Mieke Dijkman in op de vraag hoe het zit met de privacy van de gegevens van ouders en kinderen, en hoe een kinderopvangorganisatie die mag vastleggen. Privacywet: hoe om te gaan met klantgegevens? “Dit artikel is met toestemming van de redactie […]

AVG EN M&A: DE INVLOED VAN PRIVACYREGELGEVING OP DE OVERNAMEPRAKTIJK

Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) invloed heeft op allerlei terreinen van uw dagelijkse bedrijfsvoering was u niet ontgaan, maar u bent zich wellicht nog niet zo bewust van de gevolgen van de AVG op de overnamepraktijk. Die zijn er zeker. AVG Zoals u weet stelt de AVG regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Een […]

RECHT OP INZAGE: BEKENDHEID MET GEGEVENS

Op grond van de AVG heeft een betrokkene (de persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) het recht om de persoonsgegevens die over hem verzameld zijn in te zien. Dit is het recht op inzage. De betrokkene mag dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uitoefenen zodat hij ervan op de hoogte is welke gegevens over […]

ICANN OR ICANN’T?

ICANN OR ICANN’T? Slechts enkele dagen nadat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing werd deed een Duitse rechtbank al een uitspraak over de rechtmatigheid van de gegevensverwerking door ICANN, de baas van het internet. Deze uitspraak is de allereerste over de toepassing van de AVG, in het bijzonder artikel 5 lid 1 onderdeel c: […]

AVG: de gevolgen voor uw salaris- en personeelsadministratie

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de (nieuwe) privacyregels. […]

Belastingdienst deelt inkomensgegevens met verhuurder: recht van verzet?

Belastingdienst deelt inkomensgegevens met verhuurder: recht van verzet? Vóór 1 april 2016 bestond er geen wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om gegevens omtrent het inkomen van huurders te delen met verhuurders. De Belastingdienst deelde deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. De rechtbank oordeelt dat verzet door de huurder tegen deze gegevensdeling niet mogelijk […]

Hoe zit het ook alweer met cameratoezicht op de werkvloer?

Hoe zit het ook alweer met cameratoezicht op de werkvloer? Stel, een werkgever vermoedt dat een werknemers fraudeert of steelt, maar “hard” bewijs ontbreekt. En wat als een werkgever werknemers in de gaten wilt houden om te kijken of zij voldoende functioneren of wel alle (veiligheids)instructies in acht nemen. Mag de werkgever dan gebruik maken […]

Hoe kunnen medische gegevens nog gedeeld worden met derden?

Hoe kunnen medische gegevens nog gedeeld worden met derden? Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, beschikken over veel medische gegevens van hun patiënten en leggen deze vast in een medisch dossier. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat de zorgverleners de medische dossiers goed moeten beveiligen. Voor digitale gegevens houdt dit bijvoorbeeld in dat noodzakelijke […]

Steekproef AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens laat haar tanden zien De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar de naleving van de AVG in de private sector. In een zowel qua omvang als inhoud zeer beperkte steekproef probeert de AP na te gaan of de private sector de AVG serieus neemt. In 30 grote organisaties in 10 […]

Bent u al AVG-proof?

Zoals ondertussen duidelijk is geworden, is de AVG op 25 mei in werking getreden. Deze verordening was niet volledig nieuw, de strikte naleving ervan daarentegen wel. Beter gezegd, vanaf de 25e heeft u zogeheten verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u moet kunnen tonen hoe u de  persoonsgegevens opslaat. In 2016 is het wetsvoorstel definitief geworden […]

Privacy & Big Data: groot potentieel of groot risico?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 10 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Hoe meer gegevens je verzamelt, hoe meer verbanden je kan leggen tussen de gegevens. Dat is in de kern waar het om gaat bij Big Data. Denk bijvoorbeeld aan Google Flu: Google probeerde door […]

Privacy by design en privacy by default; wat hebt u eraan?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 9 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Privacy by design en privacy by default; wat hebt u eraan? ‘Privacy by design’ en ‘privacy by default’ zijn twee begrippen die vaak genoemd worden in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, […]

De 8 rechten van betrokkenen onder de AVG: doos van Pandora?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 8 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. De 8 rechten van betrokkenen onder de AVG: doos van Pandora? Met de komst van de AVG worden de rechten van betrokkenen, oftewel de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt, fors uitgebreid. Nu […]

Het register van verwerkingsactiviteiten; noodzaak én nut

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 7 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Zoals u weet legt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een aantal nieuwe verplichtingen op aan ondernemers. Een heel belangrijke daarvan is dat u moet kunnen laten zien dat u zich aan alle (overige) privacyregels […]

De Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 6 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die belast is met het toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei […]

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) in de praktijk

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 5 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of, in het Engels, General Data Protection Regulation (GDPR) brengt verschillende nieuwe verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel data protection […]

De functionaris voor Gegevensbescherming; rol, taken en bevoegdheden

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 4 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. U heeft inmiddels vast gelezen over de ‘Privacy Officer’ of ‘Functionaris Gegevensbescherming’ (FG) zoals deze in het Nederlands heet. In deze blog gaan we in op wat de rol, taken en bevoegdheden van deze […]

De verwerkersovereenkomst: wie, wat en hoe?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 3 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. De verwerkersovereenkomst is niets nieuws onder de zon: ook de huidige privacywetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) stelt een dergelijke overeenkomst verplicht. We kennen deze overeenkomst op dit moment onder de naam bewerkersovereenkomst, per […]

De meldplicht datalekken: wanneer wel en niet melden?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 2 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Al sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht, waaraan organisaties dus nu al (en niet pas vanaf 25 mei 2018!) moeten voldoen. Maar wat is nu eigenlijk een datalek en wanneer […]

Stappenplan AVG: wat te doen als u nu nog moet beginnen?

Valegis Advocaten telt met u af naar 25 mei 2018. Hierbij deel 1 in een reeks blogs over de nieuwe privacywetgeving. Stappenplan AVG: wat te doen als u nu nog moet beginnen? Het is bijna niet te missen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR) komt eraan! Of beter gezegd: de AVR […]

Bent u al klaar voor de nieuwe privacywet?

Vanaf volgend jaar wordt een nieuwe privacywet van kracht. Deze legt extra verplichtingen op aan werkgevers en werknemers krijgen meer rechten. Mieke Dijkman van Valegis Advocaten legt uit wat er gaat veranderen. Lees het artikel hier: 2017-5-46-bent-u-al-klaar-voor-de-nieuwe-privacywet Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr.5,www.kinderopvangtotaal.nl’  

Delen van gegevens door verhuurders: let op de privacywetgeving!

Een verhuurder (woningcorporatie) krijgt van de politie te horen dat een huurder zich schuldig maakt aan hennepteelt in de gehuurde woning. De politie verstrekt deze gegevens op basis van het regionale Convenant Aanpak Thuisteelt van Hennep waar onder meer de woningcorporatie, de politie, de gemeente en andere woningcorporaties bij zijn aangesloten. De verhuurder wil vervolgens […]

Hoe lang mogen persoonsgegevens bewaard worden binnen de arbeidsverhouding ?

Als werkgever verzamelt en gebruikt u natuurlijk allerlei soorten gegevens van uw werknemers (of vrijwilligers), bijvoorbeeld in het personeelsdossier. Maar gooit u ook wel eens iets weg, of bent u eerder een hamsteraar? Steeds vaker bereiken ons vragen over dit onderwerp: hoe lang mag ik iets bewaren in een personeelsdossier? Privacy-aspecten Als u gegevens verzamelt […]