Handhaving

Het niet naleven van de AVG kan een dure aangelegenheid worden. De Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk bevoegd om onder meer boetes op te leggen van maximaal € 20 miljoen of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet (als dat meer is). Daarnaast lopen de bestuurders van organisaties die zich niet aan de regels houden, het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden wanneer er iets misgaat. Voor ondernemingen is het dan ook belangrijk aantoonbaar de privacywetgeving na te leven.

In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP doet zelfstandig onderzoek, al dan niet naar aanleiding van een klacht. Wanneer de AP een schending constateert, heeft de AP onder meer de volgende bevoegdheden:

– u op te dragen de inbreuk ongedaan te maken;
– u te waarschuwen of berispen;
– de schending openbaar te maken;
– een administratieve boete op te leggen.

Indien u te maken krijgt met een onderzoek door de AP, is het van belang dat u proactief handelt door bijvoorbeeld direct de schending ongedaan te maken of aan te tonen waarom geen sprake is van een schending. Het is ook aan te raden direct juridische hulp in te schakelen, omdat eens gedane verklaringen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons privacyteam is u graag van dienst.