AVG / GDPR

Bent u al AVG-proof?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing en kan sindsdien ook daadwerkelijk door de Autoriteit Persoonsgegevens worden gehandhaafd.  Voor ondernemingen die nog niet aan de AVG voldoen is het van belang om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen.

Ons team kan u wegwijs maken in de regelgeving en u de praktische handvatten geven om uw organisatie ‘AVG-proof’ te maken.

Wij hebben al veel organisaties geadviseerd op dit terrein en hebben vele cursussen en workshops gegeven over dit onderwerp. Wij adviseren zowel ondernemers als (bestuurders en toezichthouders van) instellingen, van alle soorten en maten en in allerlei sectoren. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt immers onder de scope van de nieuwe wetgeving.

Wij kunnen u helpen met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van bewerkersovereenkomsten, contracten met leveranciers, gebruikers, het opstellen van een privacy- en cookie beleid, opstellen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Veel ondernemers en instellingen weten wel dat er ‘iets gaat veranderen’ en ‘iets geregeld moet worden’ maar weten niet, waar zij moeten beginnen.

Heeft u vragen?

Persoonsgegevens verwerken
De privacywetgeving is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Maar wanneer is nu sprake van een verwerking? Als u persoonsgegevens door een bewerker laat verwerken, bent u wettelijk verplicht een bewerkingsovereenkomst te sluiten met deze bewerker.

Rechten betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hebben de betrokkenen verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Welke rechten betreft dit?

Doorgifte
De kans is groot dat er binnen uw organisatie internationale uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt. Doorgifte van persoonsgegevens is alleen toegestaan als het betreffende land een zogenoemd ‘passend beschermingsniveau’ heeft.

Datalekken
Dagelijks in het nieuws: (persoons)gegevens die op straat komen te liggen. Wanneer is dit een ‘datalek’ en wat moet u als organisatie doen wanneer dat gebeurt?

Handhaving
Wij kunnen u bijstaan wanneer het komt tot gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld over een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of wanneer u als organisatie geconfronteerd wordt met een maatregel (een boete of andere maatregel) van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ons team kan bogen op ervaring vergaard bij de (voorganger van de) Autoriteit Persoonsgegevens en bij het opzetten van governance-modellen voor (grote bedrijven), met als doel te borgen dat het bedrijf aan alle internationale en nationale privacyregelgeving voldoet. Deze ervaring staat tot uw beschikking.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons privacyrechtteam is u graag van dienst.