ADVOCAAT PRIVACY
ADVOCAAT PRIVACY

Onze vakgebieden

AVG / GDPR

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op deze website vindt u informatie over welke verplichtingen deze wetgeving met zich mee brengt voor uw onderneming. Is uw onderneming al ‘AVG-proof’? AdvocaatPrivacy.nl (een initiatief van Valegis Advocaten, www.valegis.com) kan u hierbij helpen.

Lees verder

Privacy & Personeel

Elke organisatie met personeel komt in  aanraking met vraagstukken rondom de privacy van werknemers. Iedereen begrijpt wel, dat er privacy-aspecten verbonden zijn aan (verborgen) cameratoezicht, maar privacy speelt veel vaker, en zelfs al in het sollicitatieproces een rol.

 

Lees verder

Privacy & Vastgoed

Vastgoedprofessionals hebben, net als elke andere organisatie, te maken met privacywetgeving. Niet alleen de persoonsgegevens van kandidaat-kopers en –huurders moeten op een correcte manier verwerkt worden, ook uw klantenbestand en personeelsdossier moeten aan alle eisen voldoen.

Lees verder

Privacy & Onderneming

Als ondernemer hebt u, misschien zonder zich daarvan bewust te zijn, dagelijks te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Mogelijk hebt u een klanten- of relatiebestand waarin behalve gegevens over andere ondernemingen, ook gegevens over natuurlijke personen zijn opgenomen. Van uw werknemers verzamelt u uiteraard ook allerlei gegevens, bijvoorbeeld met het oog op de salarisadministratie of de personeelsdossiers.

Lees verder